joomsam.ruwiki-health.ru
باشگاه نفت طلائیه تهران - باشگاه نفت طلائیه تهران

کمک های انسان دوستانه باشگاه نفت طلائیه برای مردم زلزله زده غرب کشور

باشگاه فرهنگی ورزشی نفت طلائیه تهران

با همیاری کلیه اعضا و کارکنان خود، کمکهای جمع آوری شده برای زلزله زدگان نجیب استان کرمانشاه را ساعاتی پیش به مقصد این استان ارسال نمود.

نیمه شب چهارشنبه محموله کمکهای جمع آوری شده برای کمک به زلزله زدگان مظلوم کرمانشاهی توسط کارکنان و بازیکنان باشگاه نفت طلائیه تهران به مقصد این استان ارسال شد.