جوابيه جام جم آنلاين به باشگاه نفت تهران در واکنش به نامه باشگاه نفت

                جوابيه باشگاه نفت تهران در واکنش به خبر جام جم آنلاين

متن جوابيه باشگاه نفت تهران به اين شرح است:
«پيرو مطلب منتشر شده در سايت جام جم آنلاين مورخ 10/ 8 / 96 در رابطه با گزارشي از حواشي هاي عجيب و غريب باشگاه نفت طلاييه به استحضار مي رساند محتويات اين سايت که از زبان ناصر فريادشيران عنوان شده بود صحت ندارد و ايشان نيز از مديريت آکادمي تيم نفت نيز برکنار شده است. متاسفانه حجم تهمت ها و دروغ ها نسبت به باشگاه نفت بسيار زياد شده است. ضمن تشکر از آن رسانه بابت حذف مطالب دروغين در رابطه با باشگاه نفت ، کليه موارد در آن گزارش به شدت تکذيب مي شود.»
محمدرضا پوريحيي مدير روابط عمومي باشگاه نفت طلاييه تهران
پاسخ جام جم آنلاين به جوابيه ارسال شده:
« در رابطه با مطلب منتشر شده در مورخ 10 / 8 / 96 در سايت جام جم آنلاين به استحضار مي رساند کليه مطالب عنوان شده در آن گزارش از زبان فردي با سمت رسمي به عنوان مدير تيم هاي پايه ( ناصر فريادشيران) در باشگاه مربوطه بوده که فايل صوتي آن نيز موجود است و در صورت نياز ارائه خواهد شد.»