صدور حکم برکناری رسمی فریادشیران + تصویر

ناصر فریادشیران طی حکمی از کلیه سمت هایش در باشگاه نفت طلائیه خلع شد