joomsam.ruwiki-health.ru
باشگاه نفت طلائیه تهران - باشگاه نفت طلائیه تهران

قرارداد درخشان با نفت تهران رسمی شد

حمید درخشان قرارداد خود را با باشگاه نفت طلائیه به صورت رسمی امضا کرد.

حمید درخشان بعد از ظهر روز گذشته قرارداد خود را به عنوان سرمربی رسما با تیم نفت طلائیه تهران امضا کرد.

نفت طلائیه این روزها حال و روز خوشی ندارد و با وجود امضا قرارداد رسمی هنوز مشخص نیست که فردا علی کریمی تیم نفت را تمرین خواهد داد یا حمید درخشان، چون هنوز در نحوه جدایی کریمی از این تیم شائبه‌های زیادی وجود دارد.